Jump to content

Dobrodošli na Balkandownload.org
Tražite domaće knjige, exyu magazine, sinhronizirane crtane filmove, PC i ostale igre, strane i domaće filmove, dokumentarce, stranu i domaću muziku, itd. ? Ne morate tražiti dalje jer sve ćete to naći kod nas, uredno postavljeno i spremno za download. Osim toga registracijom možete sudjelovati u raznim postojećim temama na forumu, otvarati nove teme, sudjelovati u chatu i još mnogo toga. Ako već imaš otvoren račun, logiraj se ovde ,a ako želiš saznati zašto smo najbolji otvori novi račun i uverite se sami :)
Photo

Sabina Berman - Žena koja je zaronila u samo srce sveta


1 reply to this topic

#1
Miss Smila

Miss Smila

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 805 posts
 • 18823 thanks

Sabina Berman

Žena koja je zaronila u samo srce sveta

Bermancover1_zpsfc246472.jpg

Sa španskog prevela: Sandra Nešović

 
O DELU
 
KADA SE IZABEL PROBUDILA U SVOJOJ LEŽALJCI, NA OBALI MORA UGLEDALA JE JEDNU DIVLJAKUŠU, ZAMRŠENE KOSE KAKO JE POSMATRA...
 
Be­še to de­voj­či­ca ko­ja će, za­hva­lju­ju­ći Iza­be­li­noj lju­ba­vi i upor­no­sti, na­u­či­ti da go­vo­ri, da či­ta i pi­še; pre­da­no će stu­di­ra­ti zo­o­teh­ni­ku na uni­ver­zi­te­tu, iako će tu pa­sti go­to­vo iz svih pred­me­ta; nje­no ime će ši­rom sve­ta po­sta­ti si­no­nim za naj­bo­lje pro­iz­vo­de od tu­ne, ma­da ona sa­mo že­li da pro­na­đe naj­hu­ma­ni­ji na­čin za nji­ho­vo ubi­ja­nje. Iako joj se po­ri­ču od­re­đe­ne in­te­lek­tu­al­ne spo­sob­no­sti, na dru­gim po­lji­ma je neo­spor­ni ge­ni­je. Sprem­na da sa­ču­va ži­vot u oke­a­ni­ma, Ka­ren Ni­je­to jed­na­ko ro­ni me­đu tu­na­ma i me­đu lju­di­ma na kop­nu, iza­zi­va­ju­ći u po­čet­ku ne­do­u­mi­cu i zbu­nje­nost u oba sve­ta. (Me­đu­tim, ri­be će br­zo shva­ti­ti...) Nje­na naj­ne­o­bič­ni­ja oso­bi­na je to što ni­je u sta­nju da ko­ri­sti me­ta­fo­re ili eufe­mi­zme ka­ko bi za­ma­ski­ra­la stvar­nost. Auten­tič­na i na­iz­gled pu­na iz­ne­na­đe­nja, Ka­ren uspe­va da ostva­ri ono za či­me če­znu svi „nor­mal­ni" lju­di: ona ži­vi u pot­pu­noj har­mo­ni­ji s pri­ro­dom i svo­jom lič­no­šću.
 Pred či­ta­o­ci­ma je na sup­ti­lan i su­per­i­o­ran na­čin is­pri­ča­na pri­ča o pro­ži­ma­nju, ko­ja im si­lo­vi­to i bes­kom­pro­mi­sno skre­će pa­žnju na bi­ća ko­ja na pr­vi po­gled iz­gle­da­ju in­fe­ri­or­no i ne­bit­no.
Ra­fi­ni­ra­no i dir­lji­vo, po­tre­sno i raz­i­gra­no, Sa­bi­na Ber­man nas upo­zna­je sa že­nom ko­ja je za­ro­ni­la u sa­mo sr­ce sve­ta.
 
Naslov originala: La Mujer Que Buceo Dentro Del Corazon Del Mundo
Jezik: srpski
 
scan i obrada: Miss Smila
format: EPUB, MOBI i AZW3

Hidden Content
You'll be able to see the hidden content once you thank this post.


Edited by Mmelita, 19 October 2016 - 19:42.
obnovljeno

MRTVE LINKOVE PRIJAVITI NA DUGME REPORT


Thanked by 66 Members:
Blaze , bobanno , anisena , Crnagujafiga , dinkaju , lodyssey , Tanja M , mjanic024 , Marin Zambata , nani064 , sladja41 , epiapi , TalijaA , Agata , darija.r , iljocare , thunderolio , w11 , bucann , autonawy , danijelataskov , ivan gnjavic , djoxxx , tajras , magde0903 , s3ptease , Brankadj , sandra-pavlovic , Natasa7777777 , sinisa59 , MackKeny , JecaiVlada , zakizaki , HelenaVulovic , fudo55 , jasminap , banesto1963 , tihomirpopasanovic , pelargonija , cvetkoljic , nenadstojan , blejacina , lilit_adamov , vesnaj , cvrkut13 , djratomir , markocim , idimidodjimi , pahuljicaaa , ana84 , peter36 , lili12345 , sashkitza89 , kameron1947 , amanda kvik , bobyangel , milicaub , goga134 , zarkojokicevic , cakarita , gocigoci , bilja66 , book22 , barra64 , Ahab Pikvik , A.A.

#2
Tobacco Road

Tobacco Road

  The Warez GOD

 • Tobacco
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 23,980 posts
 • 1136722 thanks
 • Locationscrls

Sabina Berman - Žena koja je zaronila u samo srce sveta

PDF (Izvor mobi Miss Smila)

Please Login or Register to see this Hidden Content


 

 

Kako skinuti nesto sa Balkandownload-a?

www.slideshare.net/bd4yu/kako-skidati-fajlove-sa-balkan-download-a

Kako da pronadjete zeljeni sadrzaj na forumu? 

www.balkandownload.org/topic/40428-kako-pronaci-zeljeni-sadrzaj-na-forumu/

Najmračniji krugovi pakla su rezervisani za one koji u vremenima moralne krize ostanu neutralni i suzdržani -Dante Alighieri


Thanked by 10 Members:
miloske78 , Brankadj , s3ptease , lilit_adamov , Gabi902 , komeci , amanda kvik , milicaub , goga134 , gocigoci0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users